Das Pedigree von Osterbote
Blaubart XX
St.Pr.St.
Osterwunder
Bürgermeister XX
Blaue Stunde XX
Ralf
Elite & St.Pr.St.
Osterblume
Herold XX
Bramouse XX
Goody XX
Blaue Adria XX
Markwart
Rally
Almanach
Albatochter
Cappiello XX
Hornisse XX
Peregrine XX
v. Bay Ronald XX
Admiral Drake XX
Good Bess XX
Ladro XX
Blaue Blume XX
Pythagoras
Bebra
Löwenherz
Ramona
Abendstern
Almschöne
Albatros
Ostländerin
Dark Roland XX
v. Art Patrick XX
v. Apelle XX
v. Phalaris XX
v. Craig an Eran XX
v. Teddy XX
v. Graf Ferry XX
v. Fels XX
v. Dampfroß
v. Pilger
v. Pirol
v. Plutofrat
v. Poseidon
v. Purpur
v. Alaskafuchs
v. Intus